Projektu konkursa programma „Brigāde” 2010. gada rudenī/2011. gada ziemā ir atbalstījusi 12 radošas „brigādes”, kas ar kultūras un mākslas palīdzību spēj uzlabot Rīgas pilsētvidi, attīstīt vietējās kopienas, risināt sociālas problēmas, un radīt finansiāli patstāvīgus risinājumus, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi.

Programmas ietvaros:

  • „brigādēm” tiek piedāvāti dažādi “instrumenti” jeb pasākumi,  kas palīdz izstrādāt un/vai uzlabot risinājumus;
  • labākās „brigādes” tiek atbalstītas finansiāli pieteikto risinājumu realizācijai;
  • tiek piedāvātas neizmantotas komerctelpas DUKA  ietvaros;
  • labākie risinājumi/ risinājumu daļas tiek popularizētas, lai iedvesmotu citus izmantot mākslu un kultūru kā pamatrīku.